Klinikk Kristiansund sjukehus

Kontaktinformasjon

Telefon
95 08 07 04
Klinikksjef Åge Austheim
E-post
Kristiansund sjukehus
Besøksadresse
Herman Døhlens vei 1(Kart)
6508 Kristiansund
Telefon
71 12 00 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

Kvardagar: 07.30–21.00

Laurdag: 10.00–17.00

Søndag: 12.00–19.00

Sjukehusapoteket i Kristiansund

Spisestader

​Kantina i 2. etasje er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Kantina har følgjande opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 10.00 - 14.00
  • Helg og høgtid: stengt  

I tillegg kan du finne kiosk i 1. etasje ved Kristiansund sjukehus.

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Beinskjørheit (osteoporose)https://helse-mr.no/behandlinger/beinskjorheit-osteoporoseBeinskjørheit (osteoporose)BBeinskjørhet (osteoporose)Beinskjørhet (osteoporose)Beinskjørhet (osteoporose)Beinskjørhet (osteoporose)
Blærekreftoperasjon (TUR-B), Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/blerekreftoperasjon-tur-b-kristiansundBlærekreftoperasjon (TUR-B), KristiansundBBlærekreft - Operasjon, TransUrethral Reseksjon av Blære (TUR-B)Blærekreft - Operasjon, TransUrethral Reseksjon av Blære (TUR-B)Blærekreft - Operasjon, TransUrethral Reseksjon av Blære (TUR-B)Blærekreft - Operasjon, TransUrethral Reseksjon av Blære (TUR-B)
Brudd i kne, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/brudd-i-kne-kristiansundBrudd i kne, KristiansundBBrudd - KnebruddBrudd - KnebruddBrudd - KnebruddBrudd - Knebrudd
Brudd i legg, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/brudd-i-legg-kristiansundBrudd i legg, KristiansundBBrudd - LeggbruddBrudd - LeggbruddBrudd - LeggbruddBrudd - Leggbrudd
Cystoskopi - undersøking av urinblæra og urinrøret, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/cystoskopi-undersoking-av-urinblera-og-urinroret-kristiansundCystoskopi - undersøking av urinblæra og urinrøret, KristiansundCCystoskopiCystoskopiCystoskopiCystoskopi
Gastroskopi, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/gastroskopi-kristiansundGastroskopi, KristiansundGGastroskopiGastroskopiGastroskopiGastroskopi
Hofteproteseoperasjon, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/hofteproteseoperasjon-kristiansundHofteproteseoperasjon, KristiansundHHofteprotese ved slitasjegikt (artrose)Hofteprotese ved slitasjegikt (artrose)Hofteprotese ved slitasjegikt (artrose)Hofteprotese ved slitasjegikt (artrose)
Innsetting av gullmarkørar i prostata, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/innsetting-av-gullmarkorar-i-prostata-kristiansundInnsetting av gullmarkørar i prostata, KristiansundIProstatakreft - Innsetting av gullmarkørerProstatakreft - Innsetting av gullmarkørerProstatakreft - Innsetting av gullmarkørerProstatakreft - Innsetting av gullmarkører
Koloskopi, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/koloskopi-kristiansundKoloskopi, KristiansundKKoloskopiKoloskopiKoloskopiKoloskopi
KOLS, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/kols-kristiansundKOLS, KristiansundKKolsKolsKolsKols
Spirometri Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/spirometri-kristiansundSpirometri KristiansundSSpirometriSpirometriSpirometriSpirometri

5-døgns post ortopedi Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/5-dognspost-ortopedi-kristiansund5-døgns post ortopedi Kristiansund
Akuttmottaket, Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/akuttmottak-kristiansundAkuttmottaket, KristiansundAlle pasientar som leggast inn som øyeblikkeleg hjelp, via legevakt eller fastlege takes i mot av sjukepleiar og turnuslege i akuttmottaket, og skrives inn på aktuelle avdelingar. Vi har medisinsk-, kirurgisk-, ortopedisk-, gynekologisk- og...
Anestesi Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/anestesi-kristiansundAnestesi KristiansundPasientar som skal inn til operasjon er ofte opptekne av kva slags bedøving som trengst for å gjennomføre inngrepet. Mange har også spørsmål til anestesipersonellet. Dersom nokon ønskjer det, eller ved behov får ein tilsyn av anestesilege o...
Dageininga Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/seksjon-for-dagbehandling-og-kirurgisk-poliklinikk-kristiansundDageininga KristiansundDageininga tek imot pasientar til dagkirurgiske inngrep innan fagområda ortopedi, urologi, generell kirurgi, gynekologi og øyre-nase-hals.
Intensiv Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/intensiv-kristiansundIntensiv KristiansundSeksjon for intensiv ved Kristiansund sjukehus tek i mot akutt og kritisk sjuke pasientar med svikt i eit eller fleire organsystem fra alle avdelingane i sjukehuset, inkludert traumer, samt post operativ. Intensivseksjonen disponerer 15 sen...
Kirurgi og ortopedi, sengepost Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/seksjon-for-kirurgi-og-ortopedi-kristiansundKirurgi og ortopedi, sengepost KristiansundSeksjon for kirurgi og ortopedi er en sengepost for pasientar med ulike lidingar innen ortopedi,bløtdelskirurgi, urologi og gynekologi. Vi har totalt 33 senger, fordelt på 23 ortopediske, 9 kirurgiske og 1 gynekologisk.Sengeposten driv med...
Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/kirurgisk-og-ortopedisk-poliklinikk-kristiansundKirurgisk og ortopedisk poliklinikk KristiansundKirurgisk og ortopedisk poliklinikk
Medisinsk avdeling Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/medisinsk-avdeling-kristiansundMedisinsk avdeling KristiansundMedisinsk avdeling i Kristiansund har ein fellessengepost.  Vi tilbyr diagnostikk, behandling og pleie til pasientar med indremedisinske sjukdommar. Avdelinga har spesialistar innanfor følgjande områder: Hjertesjukdommar, Diabetes og...
Operasjon Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-akuttbehandling/operasjon-kristiansundOperasjon Kristiansund
Osteoporosepoliklinikken Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/osteoporosepoliklinikken-kristiansundOsteoporosepoliklinikken Kristiansund
Overgrepsmottaket Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/overgrepsmottak-kristiansundOvergrepsmottaket Kristiansund
Postoperativ Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/postoperativ-kristiansundPostoperativ Kristiansund

Fann du det du leita etter?