Osteoporosepoliklinikken Kristiansund

Til deg over 50 år som har hatt eit lågenergibrot. Har du vore uheldig og fått eit brot i underarm, hofte eller rygg etter fall frå eiga høgde? Dette blir kalla lågenergibrot, og har svært ofte samband med beinskjørheit, såkalla osteoporose. Har du eitt brot, er det stor risiko for eit nytt brot seinare. Osteoporose skuldast ein ubalanse mellom nedbryting og oppbygging av beinvev. Det oppstår strukturelle endringar som gir eit svakare skjelett med auka risiko for beinbrot. Beinskjørheit i seg sjølv gir ingen symptom. Noreg er på verdstoppen i antal lågenergibrot i forhold til folketalet.


Les meir om Osteoporosepoliklinikken Kristiansund

Osteoporosepoliklinikken Kristiansund

For å redusere risikoen for nye brot finst det veldokumentert behandling. Dette ønsker vi å hjelpe deg med. Ved Kristiansund sjukehus har vi Ostoporosepoliklinikken som blir drive av sjukepleiar og lege. Desse vil kartlegge om du er beinskjør, gi kosthald- og aktivitetsråd, og vurdere oppstart av behandling.

For å kunne gi mest mogleg riktig behandling tar vi blodprøver av deg, og det er ønskeleg med ei beintettleiksmåling, såkalla DXA-måing. Dette er ei røntgenundersøking med lite strålebelastning. DXA-måling er tilgjengeleg på Kristiansund sjukehus til kr 267,- Eigenandelen inngår i frikortordning, eigenandelstak 1.

Ønsker du å bli vurdert og få behandling for din osteoporose? Ta kontakt med inntakskontoret på telefon  71 12 19 95, så avtalar vi ein time.   

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
2. etasje. Du finn oss i lag med ortopedisk poliklinikk. 
Telefon
71 12 20 06
Telefontid 08.30–10.15 kvar måndag og onsdag, pluss fredag i partalsveker.
Kristiansund sjukehus
Besøksadresse
Herman Døhlens vei 1(Kart)
6508 Kristiansund
Telefon
71 12 00 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til pasientar og besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du har fått innkalling til time, eller planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

Kvardagar: 07.30–21.00

Laurdag: 10.00–17.00

Søndag: 12.00–19.00

Sjukehusapoteket i Kristiansund

Spisestader

​Kantina i 2. etasje er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Kantina har følgjande opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 10.00 - 14.00
  • Helg og høgtid: stengt  

I tillegg kan du finne kiosk i 1. etasje ved Kristiansund sjukehus.

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Beinskjørheit (osteoporose)https://helse-mr.no/behandlinger/beinskjorheit-osteoporoseBeinskjørheit (osteoporose)BBeinskjørhet (osteoporose)Beinskjørhet (osteoporose)Beinskjørhet (osteoporose)Beinskjørhet (osteoporose)

Arrangement

Fann du det du leita etter?