HELSENORGE

Overgrepsmottaket Kristiansund

Eit overgrepsmottak krev lege i vakt som har nødvendig kompetanse i undersøking og sporsikring ved overgrepssaker. Denne kompetansen har vi ved fødeavdelinga i Kristiansund. Då fødeavdelinga i Kristiansund er midlertidig stengt, er overgrepsmottaket i Kristiansund også midlertidig flytta til Molde sjukehus. 
Fann du det du leita etter?