Klinikk Molde sjukehus

Les meir om Klinikk Molde sjukehus

Klinikk Molde sjukehus

Avdelingar i klinikken:

 • Avdeling for sengopostar og akuttmottak Molde
  Avdelingssjef Trude Gudbrandsen Solenes
 • Avdeling for kirurgi og akuttmedisin
  Avdelingssjef Ingrid Vasdal
 • Avdeling medisin og nevrologi
  Oddbjørn Tomren

Kontakt oss

Du kan ringe til sentralbordet, telefon 71 12 00 00, og bli sett over til avdelingssjef. 

Kontaktinformasjon

Telefon
41 35 28 28
Klinikksjef Georg Johnsen
E-post
Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF

Postboks 1600

6026 Ålesund

Molde sjukehus
Besøksadresse
Parkveien 84(Kart)
6407 Molde
Telefon
71 12 00 00

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstid Molde sjukehus

Besøkstida er kl. 17:00 - 19:00 på kvardagar, og ​mellom kl 16-18 i helger ​. Besøkjande må ta kontakt med den aktuelle avdelinga før besøket. 

Har du andre spørsmål om besøkstider, kontakt den sengeposten det gjeld eller Helse Møre og Romsdal sitt sentralbord, tlf. 71 12 00 00

 

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

Kvardagar: 07.30–21.00

Laurdag og søndag: 10.00–19.00

Sjukehusapoteket i Molde

Spisestader

​Kantina i sokkeletasjen (aust) er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Kantina har følgjande opningstider:

 • Måndag til fredag: 09.00 - 15.30
 • Laurdag og søndag: stengt

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Botoxbehandling ved spastisk dysfoni (stemmeband)https://helse-mr.no/behandlinger/botoxbehandling-ved-spastisk-dysfoni-stemmebandBotoxbehandling ved spastisk dysfoni (stemmeband)BSpastisk dysfoni - botoxbehandlingSpastisk dysfoni - botoxbehandlingSpastisk dysfoni - botoxbehandlingSpastisk dysfoni - botoxbehandling
Brystkreft, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/brystkreft-moldeBrystkreft, MoldeBBrystkreftBrystkreftBrystkreftBrystkreft
EEG, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/eeg-moldeEEG, MoldeEEEGEEGEEGEEG
EEG, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/eeg-alesundEEG, ÅlesundEEEGEEGEEGEEG
EEG-registrering i 24 timar, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/eeg-registrering-i-24-timar-alesundEEG-registrering i 24 timar, ÅlesundEEEG-registrering i 24 timerEEG-registrering i 24 timerEEG-registrering i 24 timarEEG-registrering i 24 timer
Fjerning av galleblærehttps://helse-mr.no/behandlinger/fjerning-av-galleblereFjerning av galleblæreFFjerning av galleblæreFjerning av galleblæreFjerning av galleblæreFjerning av galleblære
Gastroskopi, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/gastroskopi-moldeGastroskopi, MoldeGGastroskopiGastroskopiGastroskopiGastroskopi
HelseIArbeid - Individtiltak Nordmøre og Romsdalhttps://helse-mr.no/behandlinger/helseiarbeid-individtiltak-nordmore-og-romsdalHelseIArbeid - Individtiltak Nordmøre og RomsdalHHelse i arbeidHelse i arbeidHelse i arbeidHelse i arbeid
Høyreapparattilpassing Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/hoyreapparattilpassing-moldeHøyreapparattilpassing MoldeHHøreapparattilpasningHøreapparattilpasningHøreapparattilpasningHøreapparattilpasning
Koloskopi, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/koloskopi-moldeKoloskopi, MoldeKKoloskopiKoloskopiKoloskopiKoloskopi
KOLS, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/kols-moldeKOLS, MoldeKKolsKolsKolsKols
Spirometri Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/spirometri-moldeSpirometri MoldeSSpirometriSpirometriSpirometriSpirometri
Søvndeprivert EEG, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/sovndeprivert-eeg-moldeSøvndeprivert EEG, MoldeSSøvndeprivert EEGSøvndeprivert EEGSøvndeprivert EEGSøvndeprivert EEG
Søvndeprivert EEG, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/sovndeprivert-eeg-alesundSøvndeprivert EEG, ÅlesundSSøvndeprivert EEGSøvndeprivert EEGSøvndeprivert EEGSøvndeprivert EEG

Akuttmottaket Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/akuttmottak-moldeAkuttmottaket Molde
Anestesi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/anestesi-moldeAnestesi Molde
Augeavdelinga Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/avdeling-for-augesjukdommar-moldeAugeavdelinga Molde
Avdeling for ortopedi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/avdeling-for-ortopedi-moldeAvdeling for ortopedi Molde
Dagbehandling Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/seksjon-for-dagbehandling-moldeDagbehandling MoldeSeksjon for dagbehandling har pasienter fra mange forskjellige fagområder og holder til i 4.etg i sørfløyen lokalisert rett ved siden av fødeavdelingen. Om du skal til dagkirurgisk behandling møter du her for forberedelse og blir deretter f...
Dagbehandling og operative seksjonar Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/avdeling-for-dagbehandling-og-operative-seksjoner-moldeDagbehandling og operative seksjonar Molde
Høyrselssentralen Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/hoyrselssentralen-moldeHøyrselssentralen Molde
Intensiv Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/intensiv-moldeIntensiv Molde
Kirurgi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/avdeling-for-kirurgi-moldeKirurgi Molde
Kirurgisk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/avdeling-for-dagbehandling-og-operative-seksjoner-molde/kirurgisk-poliklinikk-moldeKirurgisk poliklinikk Molde
Kirurgisk sengepost A Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/kirurgisk-sengepost-aKirurgisk sengepost A Molde
Kirurgisk sengepost B Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/kirurgisk-sengepost-bKirurgisk sengepost B Molde
Nevrologisk avdelinghttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/nevrologisk-avdelingNevrologisk avdeling
Nevrologisk dagpost Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/nevrologisk-dagpost-moldeNevrologisk dagpost MoldeHer utføres enkle utredninger som kan ferdigstilles på en dag: spinalpunksjon, fysioterapivurderinger, laboratorieundersøkelser og radiologiske utredninger i godt planlagte pasientforløp.
Nevrologisk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/nevrologisk-poliklinikk-moldeNevrologisk poliklinikk MoldeNevrologisk poliklinikk er vanligvis første kontakt for nyhenviste pasienter. Noen henvises bare til laboratorieundersøkelser, mens andre henvises til legeundersøkelse. Mange nevrologiske sykdommer er av kronisk karakter og kan kreve langva...
Nevrologisk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/nevrologisk-poliklinikk-alesundNevrologisk poliklinikk ÅlesundNevrologisk poliklinikk tar imot nytilviste pasientar fra primærhelsetenesta med nevrologiske problemstillingar til utgreiing, vurdering og behandling. I tillegg vert mange pasientar følgd opp med kontrollar. Det vert og gjort tilsyn til in...
Nevrologisk sengeposthttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/nevrologisk-sengepost-moldeNevrologisk sengepostNevrologisk sengepost er inndelt i en slagenhet med 6 senger, enhet for generell nevrologi med 11 senger og en rehabiliteringsenhet med 4 senger. Nevrologisk sengepost har ansvar for nevrologiske pasienter fra hele fylket.
Operasjon Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/operasjon-moldeOperasjon Molde
Osteoporosepoliklinikken Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/osteoporosepoliklinikken-moldeOsteoporosepoliklinikken Molde
Overgrepsmottaket Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/overgrepsmottak-moldeOvergrepsmottaket Molde
Postoperativ Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/postoperativ-moldePostoperativ Molde
Tverrfagleg ryggpoliklinikkhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/nevrologisk-avdeling/tverrfagleg-ryggpoliklinikkTverrfagleg ryggpoliklinikk
ØNH, tann/kjeve Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/avdeling-for-onh-tannkjeve-moldeØNH, tann/kjeve Molde

Fann du det du leita etter?