HELSENORGE

Avdeling for ortopedi Molde

Avdelinga tilbyr diagnostikk og behandling av akutte skadar og lidingar som omfattar bevegelsesapparatet til kroppen.  

I tillegg til akutt hjelp tar vi imot pasientar tilvist frå fastlege eller legevakt.

 

 

Fann du det du leita etter?