Intensiv Molde

Vi tar i mot akutt- og kritisk sjuke pasientar med svikt i eitt eller fleire organsystem. Dette er ei felles intensivavdeling for alle fagområda i sjukehuset. Ålesund sjukehus har fylkesdekkande funksjon for barn.  

Les meir om Intensiv Molde

Intensiv Molde

Hos oss er det til ei kvar tid anestesilege eller medisinsk lege med ansvar for å følgje opp pasientane, ofte i samarbeid med andre spesialitetar. Dei fleste sjukepleiarane hos oss har vidareutdanning i intensivsjukepleie, og vi har eigen fysioterapeut med spesialisering innan intensivmedisin.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Intensiv finn du i 3. etasje.
Besøkstider
måndag - sundag På intensiven har vi ikkje faste besøkstider, men i samband med vaktskifte, stell/behandling, eller når pasienten treng ro og kvile, er det fint om besøkande går ut av avdelinga og kjem inn igjen litt seinare. Dette kan du avtale med ansvarleg sjukepleiar
Telefon
71 12 14 95
Næraste pårørande kan ringe når som helst på døgnet for å få informasjon om pasienten sin tilstand. Vi ønsker at ein av dei pårørande er hovudkontaktperson for resten av familien og andre.NB. Det er ikkje tillatt å bruke mobiltelefon inne på pasientromma.
Molde sjukehus
Besøksadresse
Parkveien 84(Kart)
6407 Molde
Telefon
71 12 00 00

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Barn som pårørande på intensiven

​Ta gjerne med barn på besøk til den sjuke. Barn er visuelle og aksepterer lettare situasjonen dersom dei får sjå med eigne auge og får forklart på enkle måtar kva som skjer. Ta kontakt med ansvarleg sjukepleiar før de går inn i avdelinga. Dette er særleg viktig første gongen barnet skal på besøk. Snakk gjerne med barnet heime om korleis det ser ut på intensiven, korleis pasienten ser ut og korleis han/ho har det. 

Besøk på kveld/natt

​Dersom du kjem mellom kl 20.00 og 06.00 er hovudinngangen til sjukehuset låst. I dette tidsrommet kan du kome og gå via akuttmottaket. Døra inn til avdelinga er også låst. Bruk ringeklokka ved døra, så kjem vi og opnar til deg.

Besøkstid Molde sjukehus

Besøkstida er kl. 17:00 - 19:00 på kvardagar, og ​mellom kl 16-18 i helger ​. Besøkjande må ta kontakt med den aktuelle avdelinga før besøket. 

Har du andre spørsmål om besøkstider, kontakt den sengeposten det gjeld eller Helse Møre og Romsdal sitt sentralbord, tlf. 71 12 00 00

 

Blomster

​Blomster er hyggeleg å få, men på grunn av stor infeksjonsfare og allergiproblem, må diverre blomster stå ute på gangen. Det kan difor vere ein god idé å vente med blomster til pasienten er flytta frå intensivavdelinga.

Dagbok om opphaldet

​Dersom du har vore alvorleg sjuk og fått respiratorbehandling over lengre tid, kan sjukepleiarane skrive dagbok om opphaldet. Etter heimreisa får du tilbod om ein samtale og kan få utlevert dagboka om du ønskjer det.   

Hygiene

​Av omsyn til hygiene og smittefare ber vi deg som pårørande om å sprite hendene før og etter besøk hos pasienten. Desinfeksjonssprit finn du ved inngangen til avdelinga. Ved isolasjon gjeld det eigne rutinar. Er du i tvil, ta kontakt med sjukepleiar.

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Legevisitt

​Legevisitten er som oftast mellom kl 09.00 og 11.00. Då er legar med ulike spesialitetar involvert. Pårørande er ikkje til stades på visitten, men kan avtale samtale med lege via sjukepleiaren som har ansvaret for pasienten.

Mobiltelfon

​NB! Det er ikkje tillat å bruke mobiltelefon inne i avdelinga.

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Pårørande betyr mykje

​Du som pårørande er ein stor ressurs både for pasienten og for oss. Kontakt med familie, eller nære personar, kan bety mykje for pasienten. Det å vere til stades, snakke med pasienten eller halde i handa kan vere til god hjelp. Du må gjerne snakke med pasienten sjølv om han/ho ikkje kan gi respons på det du seier. Pasienten kan høyre deg, sjølv om det ser ut som han/ho søv.

Dersom du ønsker det kan du vere med på enkle gjeremål, for eksempel hjelpe pasienten med å ete, vere med på enkle stelleprosedyrer, eller gi massasje.

Det er også viktig at du som pårørande for din eigen del tar pausar frå opphaldet ved avdelinga. Både du og pasienten treng kvile.

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

Kvardagar: 07.30–21.00

Laurdag og søndag: 10.00–19.00

Sjukehusapoteket i Molde

Spisestader

​Kantina i sokkeletasjen (aust) er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Kantina har følgjande opningstider:

  • Måndag til fredag: 09.00 - 15.30
  • Laurdag og søndag: stengt

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?