HELSENORGE

Tverrfagleg ryggpoliklinikk

Tverrfagleg ryggpoliklinikk er eit tilbod i spesialisthelsetenesta til menneske med rygg- og nakkeplager. Vi har eit tverrfagleg team og driv med utgreiing og behandling. Tilbodet er organisert under avdeling for medisin og nevrologi ved Molde sjukehus.

Fann du det du leita etter?