HELSENORGE

Medisinsk poliklinikk Kristiansund

Til poliklinikken kjem pasientar som treng utgreiing og behandling av slike sjukdommar, og som ikkje treng døgnopphald. Vi legg stor vekt på samarbeid mellom ulike yrkesgrupper og ikkje minst samarbeid med pasienten.

Fann du det du leita etter?