HELSENORGE

Medisinsk poliklinikk Molde

Til poliklinikken kjem pasientar som treng utgreiing og behandling av slike sjukdommar, og som ikkje treng døgnopphald. Vi tek imot pasientar som blir tilvist frå primærhelsetenesta, privatpraktiserande spesialistar og andre avdelingar ved sjukehuset.

Fann du det du leita etter?