HELSENORGE

Medisinsk sengepost B Molde

Til medisin B kjem pasientar som først og fremst har hjartesjukdommar, infeksjonssjukdommar og diabetes-og stoffskiftesjukdommar.

Fann du det du leita etter?