Kvinneklinikken

Kvinneklinikken i Helse Møre og Romsdal har einingar ved alle fire sjukehusa. Vi har føde- og barseleiningar, gynekologiske poliklinikkar og seksjonar i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund. Einingane gir tilbod om utredning, diagnostisering og behandling av alle vanlege gynekologiske tilstandar og svangerskap-, fødsels- og barselomsorg  til fødande frå vårt primærområde. Gynekologiske krefttilstandar behandlast i samarbeid med St.Olavs hospital og Kreftavdelinga i HMR.

 

Les meir om Kvinneklinikken

Kvinneklinikken

Klinikksjef er Henrik Erdal.

---------

Barneblikk

Barneblikk skal utvikle familieteam for tettare oppfølging av gravide og familiar med barn i førskulealder der ein av dei vaksne har problem med rus eller har psykiske vanskar. Les meir om Barneblikk.

Kontakt

Telefon
71120000 / 70105000 / 70058200
Sentralbord Nordmøre og Romsdal, Ålesund og Volda
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Føde-barsel Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodebarsel-kristiansundFøde-barsel Kristiansund
Føde-barsel Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodebarsel-moldeFøde-barsel Molde
Føde-barsel Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodebarsel-voldaFøde-barsel VoldaFødeavdelinga, barselavdelinga og gynekologisk avdeling er felles sengepost lokalisert i 3. etg. Dei to fødestovene ligg i eine delen og barselromma i den andre. Overflytting frå fødestove til barselrom skjer få timar etter fødselen. Fødsel...
Føde-barsel Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodebarsel-alesundFøde-barsel Ålesund
Gynekologisk poliklinikk Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-poliklinikk-kristiansundGynekologisk poliklinikk Kristiansund
Gynekologisk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-poliklinikk-moldeGynekologisk poliklinikk Molde
Gynekologisk poliklinikk Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-poliklinikk-voldaGynekologisk poliklinikk Volda
Gynekologisk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-poliklinikk-alesundGynekologisk poliklinikk Ålesund
Gynekologisk seksjon Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon-kristiansundGynekologisk seksjon Kristiansund
Gynekologisk seksjon Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon-moldeGynekologisk seksjon Molde
Gynekologisk seksjon Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon-voldaGynekologisk seksjon Volda
Gynekologisk seksjon Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon-alesundGynekologisk seksjon Ålesund

Abort, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/abort-kristiansundAbort, KristiansundAAbortAbortAbortAbort
Abort, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/abort-moldeAbort, MoldeAAbortAbortAbortAbort
Abort, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/abort-voldaAbort, VoldaAAbortAbortAbortAbort
Abort, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/abort-alesundAbort, ÅlesundAAbortAbortAbortAbort
Amming, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/amming-kristiansundAmming, KristiansundAAmmingAmmingAmmingAmming
Amming, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/amming-moldeAmming, MoldeAAmmingAmmingAmmingAmming
Amming, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/amming-voldaAmming, VoldaAAmmingAmmingAmmingAmming
Amming, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/amming-alesundAmming, ÅlesundAAmmingAmmingAmmingAmming
Diabetes og svangerskap, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/diabetes-og-svangerskap-kristiansundDiabetes og svangerskap, KristiansundDDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskap
Diabetes og svangerskap, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/diabetes-og-svangerskap-moldeDiabetes og svangerskap, MoldeDDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskap
Diabetes og svangerskap, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/diabetes-og-svangerskap-voldaDiabetes og svangerskap, VoldaDDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskap
Diabetes og svangerskap, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/diabetes-og-svangerskap-alesundDiabetes og svangerskap, ÅlesundDDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskap
Fødsel - tvillingar/fleirlingar, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-tvillingarfleirlingar-kristiansundFødsel - tvillingar/fleirlingar, KristiansundFFødsel, tvillinger/flerlingerFødsel, tvillinger/flerlingerFødsel, tvillinger /flerlingerFødsel, tvillinger/flerlinger
Fødsel - tvillingar/fleirlingar, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-tvillingarfleirlingar-moldeFødsel - tvillingar/fleirlingar, MoldeFFødsel, tvillinger/flerlingerFødsel, tvillinger/flerlingerFødsel, tvillinger /flerlingerFødsel, tvillinger/flerlinger
Fødsel - tvillingar/fleirlingar, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-tvillingarfleirlingar-voldaFødsel - tvillingar/fleirlingar, VoldaFFødsel, tvillinger/flerlingerFødsel, tvillinger/flerlingerFødsel, tvillinger /flerlingerFødsel, tvillinger/flerlinger
Fødsel - tvillingar/fleirlingar, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-tvillingarfleirlingar-alesundFødsel - tvillingar/fleirlingar, ÅlesundFFødsel, tvillinger/flerlingerFødsel, tvillinger/flerlingerFødsel, tvillinger /flerlingerFødsel, tvillinger/flerlinger
Fødsel og barsel, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-og-barsel-kristiansundFødsel og barsel, KristiansundFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Fødsel og barsel, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-og-barsel-moldeFødsel og barsel, MoldeFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Fødsel og barsel, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-og-barsel-voldaFødsel og barsel, VoldaFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Fødsel og barsel, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-og-barsel-alesundFødsel og barsel, ÅlesundFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Fødselsrifter med skade på endetarmen sin lukkemuskel, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/fodselsrifter-med-skade-pa-endetarmen-sin-lukkemuskel-kristiansundFødselsrifter med skade på endetarmen sin lukkemuskel, KristiansundFFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskel
Fødselsrifter med skade på endetarmen sin lukkemuskel, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/fodselsrifter-med-skade-pa-endetarmen-sin-lukkemuskel-moldeFødselsrifter med skade på endetarmen sin lukkemuskel, MoldeFFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskel
Fødselsrifter med skade på endetarmen sin lukkemuskel, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/fodselsrifter-med-skade-pa-endetarmen-sin-lukkemuskel-voldaFødselsrifter med skade på endetarmen sin lukkemuskel, VoldaFFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskel
Fødselsrifter med skade på endetarmen sin lukkemuskel, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/fodselsrifter-med-skade-pa-endetarmen-sin-lukkemuskel-alesundFødselsrifter med skade på endetarmen sin lukkemuskel, ÅlesundFFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskel
Graviditet - overvaking av barn i magen til mor, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-overvaking-av-barn-i-magen-til-mor-kristiansundGraviditet - overvaking av barn i magen til mor, KristiansundGGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mage
Graviditet - overvaking av barn i magen til mor, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-overvaking-av-barn-i-magen-til-mor-moldeGraviditet - overvaking av barn i magen til mor, MoldeGGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mage
Graviditet - overvaking av barn i magen til mor, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-overvaking-av-barn-i-magen-til-mor-voldaGraviditet - overvaking av barn i magen til mor, VoldaGGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mage
Graviditet - overvaking av barn i magen til mor, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-overvaking-av-barn-i-magen-til-mor-alesundGraviditet - overvaking av barn i magen til mor, ÅlesundGGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mage
Graviditet - overvekt, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-overvekt-kristiansundGraviditet - overvekt, KristiansundGGraviditet - OvervektGraviditet - OvervektGraviditet - OvervektGraviditet - Overvekt
Graviditet - overvekt, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-overvekt-moldeGraviditet - overvekt, MoldeGGraviditet - OvervektGraviditet - OvervektGraviditet - OvervektGraviditet - Overvekt
Graviditet - overvekt, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-overvekt-voldaGraviditet - overvekt, VoldaGGraviditet - OvervektGraviditet - OvervektGraviditet - OvervektGraviditet - Overvekt
Graviditet - overvekt, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-overvekt-alesundGraviditet - overvekt, ÅlesundGGraviditet - OvervektGraviditet - OvervektGraviditet - OvervektGraviditet - Overvekt
Graviditet - svangerskapskløe, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-svangerskapskloe-kristiansundGraviditet - svangerskapskløe, KristiansundGGraviditet - SvangerskapskløeGraviditet - SvangerskapskløeGraviditet - SvangerskapskløeGraviditet - Svangerskapskløe
Graviditet - svangerskapskløe, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-svangerskapskloe-moldeGraviditet - svangerskapskløe, MoldeGGraviditet - SvangerskapskløeGraviditet - SvangerskapskløeGraviditet - SvangerskapskløeGraviditet - Svangerskapskløe
Graviditet - svangerskapskløe, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-svangerskapskloe-voldaGraviditet - svangerskapskløe, VoldaGGraviditet - SvangerskapskløeGraviditet - SvangerskapskløeGraviditet - SvangerskapskløeGraviditet - Svangerskapskløe
Graviditet - svangerskapskløe, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-svangerskapskloe-alesundGraviditet - svangerskapskløe, ÅlesundGGraviditet - SvangerskapskløeGraviditet - SvangerskapskløeGraviditet - SvangerskapskløeGraviditet - Svangerskapskløe
Gynekologisk undersøking, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/gynekologisk-undersoking-kristiansundGynekologisk undersøking, KristiansundGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Gynekologisk undersøking, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/gynekologisk-undersoking-moldeGynekologisk undersøking, MoldeGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Gynekologisk undersøking, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/gynekologisk-undersoking-voldaGynekologisk undersøking, VoldaGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Gynekologisk undersøking, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/gynekologisk-undersoking-alesundGynekologisk undersøking, ÅlesundGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Keisarsnitt, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/keisarsnitt-kristiansundKeisarsnitt, KristiansundKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Keisarsnitt, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/keisarsnitt-moldeKeisarsnitt, MoldeKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Keisarsnitt, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/keisarsnitt-voldaKeisarsnitt, VoldaKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Keisarsnitt, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/keisarsnitt-alesundKeisarsnitt, ÅlesundKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Kirurgisk abort, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/kirurgisk-abort-kristiansundKirurgisk abort, KristiansundKAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgisk
Kirurgisk abort, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/kirurgisk-abort-moldeKirurgisk abort, MoldeKAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgisk
Kirurgisk abort, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/kirurgisk-abort-voldaKirurgisk abort, VoldaKAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgisk
Kirurgisk abort, Ålesund https://helse-mr.no/behandlinger/kirurgisk-abort-alesund-Kirurgisk abort, Ålesund KAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgisk
Medikamentell abort, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentell-abort-kristiansundMedikamentell abort, KristiansundMAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehuset
Medikamentell abort, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentell-abort-moldeMedikamentell abort, MoldeMAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehuset

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.