Kvinneklinikken

Kvinneklinikken i Helse Møre og Romsdal har einingar ved alle fire sjukehusa. Vi har føde- og barseleiningar, gynekologiske poliklinikkar og seksjonar i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund. Einingane gir tilbod om utredning, diagnostisering og behandling av alle vanlege gynekologiske tilstandar og svangerskap-, fødsels- og barselomsorg  til fødande frå vårt primærområde. Gynekologiske krefttilstandar behandlast i samarbeid med St.Olavs hospital og Kreftavdelinga i HMR.

 

Les meir om Kvinneklinikken

Kvinneklinikken

Klinikksjef er Henrik Erdal.

---------

Barneblikk

Barneblikk skal utvikle familieteam for tettare oppfølging av gravide og familiar med barn i førskulealder der ein av dei vaksne har problem med rus eller har psykiske vanskar. Les meir om Barneblikk.

Kontakt

Telefon
71120000 / 70105000 / 70058200
Sentralbord Nordmøre og Romsdal, Ålesund og Volda
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Føde-barsel Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodebarsel-kristiansundFøde-barsel Kristiansund
Føde-barsel Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodebarsel-moldeFøde-barsel Molde
Føde-barsel Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodebarsel-voldaFøde-barsel VoldaFødeavdelinga, barselavdelinga og gynekologisk avdeling er felles sengepost lokalisert i 3. etg. Dei to fødestovene ligg i eine delen og barselromma i den andre. Overflytting frå fødestove til barselrom skjer få timar etter fødselen. Fødsel...
Føde-barsel Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodebarsel-alesundFøde-barsel Ålesund
Gynekologisk poliklinikk Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-poliklinikk-kristiansundGynekologisk poliklinikk Kristiansund
Gynekologisk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-poliklinikk-moldeGynekologisk poliklinikk Molde
Gynekologisk poliklinikk Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-poliklinikk-voldaGynekologisk poliklinikk Volda
Gynekologisk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-poliklinikk-alesundGynekologisk poliklinikk Ålesund
Gynekologisk seksjon Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon-kristiansundGynekologisk seksjon Kristiansund
Gynekologisk seksjon Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon-moldeGynekologisk seksjon Molde
Gynekologisk seksjon Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon-voldaGynekologisk seksjon Volda
Gynekologisk seksjon Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon-alesundGynekologisk seksjon Ålesund

Abort, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/abort-kristiansundAbort, KristiansundAAbortAbortAbortAbort
Abort, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/abort-moldeAbort, MoldeAAbortAbortAbortAbort
Abort, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/abort-voldaAbort, VoldaAAbortAbortAbortAbort
Abort, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/abort-alesundAbort, ÅlesundAAbortAbortAbortAbort
Fødsel og barsel, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-og-barsel-kristiansundFødsel og barsel, KristiansundFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Fødsel og barsel, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-og-barsel-moldeFødsel og barsel, MoldeFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Fødsel og barsel, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-og-barsel-voldaFødsel og barsel, VoldaFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Fødsel og barsel, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-og-barsel-alesundFødsel og barsel, ÅlesundFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Gynekologisk undersøking, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/gynekologisk-undersoking-kristiansundGynekologisk undersøking, KristiansundGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Gynekologisk undersøking, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/gynekologisk-undersoking-moldeGynekologisk undersøking, MoldeGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Gynekologisk undersøking, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/gynekologisk-undersoking-voldaGynekologisk undersøking, VoldaGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Gynekologisk undersøking, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/gynekologisk-undersoking-alesundGynekologisk undersøking, ÅlesundGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Kirurgisk abort, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/kirurgisk-abort-kristiansundKirurgisk abort, KristiansundKAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgisk
Kirurgisk abort, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/kirurgisk-abort-moldeKirurgisk abort, MoldeKAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgisk
Kirurgisk abort, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/kirurgisk-abort-voldaKirurgisk abort, VoldaKAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgisk
Kirurgisk abort, Ålesund https://helse-mr.no/behandlinger/kirurgisk-abort-alesund-Kirurgisk abort, Ålesund KAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgisk
Medikamentell abort, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentell-abort-kristiansundMedikamentell abort, KristiansundMAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehuset
Medikamentell abort, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentell-abort-moldeMedikamentell abort, MoldeMAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehuset
Medikamentell abort, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentell-abort-voldaMedikamentell abort, VoldaMAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehuset
Medikamentell abort, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentell-abort-alesundMedikamentell abort, ÅlesundMAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehuset
Medikamentell heimeabort, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentell-heimeabort-kristiansundMedikamentell heimeabort, KristiansundMAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabort
Medikamentell heimeabort, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentell-heimeabort-moldeMedikamentell heimeabort, MoldeMAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabort
Medikamentell heimeabort, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentell-heimeabort-voldaMedikamentell heimeabort, VoldaMAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabort
Medikamentell heimeabort, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentell-heimeabort-alesundMedikamentell heimeabort, ÅlesundMAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabort

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.