HELSENORGE

Poliklinikk for blodsjukdommar, Molde


Til denne poliklinikken kjem pasientar som treng utredning og behandling for ulike blodsjukdommar, men ikkje treng døgnopphold.

Fann du det du leita etter?