Poliklinikk for infeksjonssjukdommar Ålesund

Kontakt

Oppmøtestad
Poliklinikken finn du på nordsida av sjukehuset i 1. etasje, meld deg i luka ved medisinske poliklinikkar.
Telefon
70 10 53 90
måndag - fredag 08:00 - 12:00 og 14:00 - 15:30
Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Google maps)
Telefon
70 10 50 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3