Nasjonal pårørendedag

Nasjonal pårørendedag

Sted: Bystyresalen Ålesund rådhus, 4. etg.

Nasjonal pårøendedag

​PROGRAM:

10.00-10.15: Velkommen og åpning av dagen ved varaordfører Tore Johan Øvstebø
10.15-10.30: Informasjon om den nasjonale Pårørendeveilederen v/Lisbeth Slyngstad
10.30-10.45: Presentasjon av kommunens Pårørendestrategi v/Siv Ulla
10.45-11.00: Pårørendekoordinator – en ny stilling i kommunen v/Merete Kløvning
11.00-11.30: Barn som pårørende v/Lisbeth Slyngstad og Merete Kløvning
11.30-12.15: PAUSE med enkel bevertning. Seniorkoret synger.
12.15-12.45: Presentasjon av LPP, Møteplassen og Pusterommet v/Eva Brit Langva og Arild Kvamme
12.45-13.00: Informasjon fra erfaringskonsulent rus v/Janne Aspehaug
13.00-13-15: Informasjon fra geriatriteamet: Pårørendeskole ved demenssykdom, avlastningsordning og samtalegrupper v/Anne Roald
13.15-13.45: PAUSE
13.45-14.15: «Sofasamtale»: dialog med tjenesteytere og pårørende, v/ Siv Ulla
14.15-14.30: Oppsummering og avrunding av dagen
9.30- 15.00: Stands/utstillere fra interesseorganisasjoner, frivillighet og ulike kommunale tilbud for pårørende

Arrangementet er et samarbeid mellom Ålesund kommune, Mental Helse Ålesund, Pårørende Ålesund og omegn, LPP & MH, LHL og Gynkreftforeningen.