Det blir fagdag om individuell plan i Ålesund 23.november

Målsettinga med fagdagen er å informere om og fremme bruken av individuell plan.
Fagdagen er eit samhandlingsprosjekt og finn stad i bystyresalen på Ålesund rådhus. Vi ønsker brukarar, pårørande, brukarorganisasjonar, fagpersonar og tilsette i kommune og helseføretak, politikarar, NAV og andre interesserte velkomen. Arrangementet er gratis!

Illustrasjonsbilde, puslebrikker. Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com