Nettverk for samhandling

Lærings- og meistringssenteret jobber med å opprette fagnettverk med kommunane rundt alle dei fire sjukehusa i Møre og Romsdal.

​Medlemmane i nettverka kan for eksempel vere

  • Representantar frå frisklivssentralar
  • Folkehelsekoordinatorar
  • Koordinerande eining
  • Brukarrepresentantar
  • Representantar frå lærings- og meistringssenteret

Føremålet med nettverka er mellom anna

  • Å kjenne til kva andre rundt deg tilbyr av tenester
  • Å samarbeide om tilbod innan læring og meistring
  • Fagutvikling
  • Å styrke brukarmedverknaden i tilboda
Fann du det du leita etter?