Helsenorge

Planlegg framtidas helsetenester

- Å visualisere data på denne måten gir oss moglegheiter til å planlegge framtidige helsetenester på ein meir effektiv måte, seier prosjektleiar Synnøve Opsahl Melseth i Helse Møre og Romsdal.

Å visualisere data på denne måten gir oss moglegheiter til å planlegge framtidige helsetenester

​Prosjektgruppa som arbeider for å skape best mogleg samhandling mellom kommunale helsetenester og helsetenestene til sjukehusa knytta til døgnbasert rehabilitering, var onsdag 12. februar samla til fellesmøte på Ålesund framtidslab - U4SSC ip.

Gjennom samarbeid med Offshore Simulator Centre AS og framtidslaben har prosjektet lagt inn data i ein digital tvilling som betre visualiserer utfordringane ein har innan rehabiliteringstenestene i fylket vårt.

God deltagelse

God deltagelse