HELSENORGE

Retningsline når personar med spesielle oppfølgingsbehov vert innlagt ved HMR

Retningsline når personar med spesielle oppfølgingsbehov vert innlagt ved Helse Møre og Romsdal HF med bistand av kommunalt tilsett personell og tilhøyrande vedlegg. Retningslinja er oppdatert hausten 2022.

Fann du det du leita etter?