Barneblikk lokalt

Når nokon i ein familien slit med sin psykiske helse eller har problem med rus har det ein innverknad på alle i familien. Den som sliter kan ha nok med sin eigen tilstand og klarer ikkje delta tilstrekkelig i familien, dei vaksne i familien bekymrar seg for den som er «sjuk» og bruker mykje energi på å leggje til rette for at familien skal fungere godt.

​Borna har lett for å bekymre seg for foreldra og dei legg merke til sinnsstemningar og forandringar i kvardagen. Dette kan verke forvirrande og utrygt for borna og dei vil prøve å skape en så stabil situasjon som mogleg. Mange av borna tar difor på seg oppgåver dei ikkje er modne nok til.

Det er difor viktig at heile familien får hjelp og rettleiing når nokon slit med rus eller med psykiske vanskar. Familieteamet kan hjelpe familiane med:
- kartlegge behovet for hjelp til kvar enkelt i familien
- informere om kva rettar familien har
- informere om kva tilbod som finst
- formidle kontakt med ulike instansar
- være ein «los» i systemet og ein støttespelar for familien
- noen å snakke med, rettleiing

Ålesund

I Ålesund er arbeidet kommet så langt at.......

Mer om tenestetilbodet i Ålesund

Molde

I Molde er arbeidet kommet så langt at.......

Mer om tenestetilbodet i Molde

Kristiansund

I Kristiansund er arbeidet kommet så langt at.......

Mer om tenestetilbodet i Kristiansund

Volda

I Volda er arbeidet kommet så langt at.......


Mer om tenestetilbodet i Volda