Allergi hos barn og unge, Ålesund

Behandlingsprogram, Poliklinikk og dagbehandling for barn og unge Ålesund

Det finst mange typar allergi som inneber at immunforsvaret til kroppen reagerer på naturlege og i utgangspunktet ufarlege stoff. Når du kjem til vår avdeling vil du først  få ei grundig utgreiing omkring kva slags allergiske plager du har. Etter at dette er kartlagt kan vi starte behandlinga for å redusere, eller dersom mogleg, fjerne plagene. 

1. Utgreiing

I utgreiinga må du ta ulike tester for å finne ut kva type allergi du har og kva for behandling som då er best for deg.

Som regel skal alle ta prikktest og/eller blodprøver. Så er det nokon som må ta ein eller fleire testar i tillegg. I nokre høve er det nødvendig med såkalla provokasjon for endeleg avklaring.

Les meir om  Allergi - prikktest
Les meir om  Blodprøve

 

Matvareprovokasjon, Ålesund - Tilleggsutgreiing

Medikamentprovokasjon for barn og unge, Ålesund - Tilleggsutgreiing

 

 

2. Behandling

Behandling av allergi skjer som regel ved bruk av medikamenter eller diett - det vil seie unngå det du er allergisk for. Nokre få skal ha allergivaksinasjon, og det er som regel med bruk av:

  • Alutard (sprøyte) mot pollen, midd, dyrehår, insekt. Dette skjer ved dagbehandling.
  • Grazax (tabletter) mot gras.

Allergivaksinering av barn og ungdom, Ålesund - Tilleggsbehandling

3. Oppfølging

  • Ved samansatt matvareallergi vil det ofte vere aktuelt med oppfølging over ei periode hos spesialist, eventuelt hos ernæringsfysiolog.
  • Ved enklare allergiar, som enkelte matvarer, inhalasjonsallergiar (pelsdyr, pollen, midd osv.), kan som oftast eit behandlingsopplegg setjast i verk av spesialist og eventuelt oppfølging hos fastlege.
  • Ved alvorleg allergi (matvarar, insektgift evt. medikament), bør det utarbeidast skriftleg behandlingsplan for tiltak ved eksponering/symptom.
  • Ved allergivaksinasjon (se under punktet Behandlinger) vil det vere regelmessig oppfølging over 3 år hos spesialist, eventuelt mellomkontrollar hos fastlegen.
  • Generelt er prognosen for ein del matvareallergiar, spesielt allergi mot mjølk og egg, så god at det er fornuftig med regelmessig oppfølging hos lege til ein ser at dette går over.  Slik kan barnet unngå å ha spesialdiett lengre enn naudsynt.

fastlege eller anna helsetjenste overtek som primærkontakt

Kontakt

Poliklinikk og dagbehandling for barn og unge i Ålesund
Telefon
Ålesund: 70 16 75 50 - Molde: 71 12 15 45
Måndag - fredag kl 08:00 - 15:30
Postadresse
Helse Møre og Romsdal HF
Postboks 1600
6026 Ålesund
Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Google maps)
Telefon
70 10 50 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

​Endre/avbestille time

Må du avbestille eller endre time, så ber vi deg ta kontakt med vår ekspedisjon - på telefon. Det er viktig at ringer så snart som råd og seinast innan 24 timar før avtalt time. Unytta timar som ikkje blir varsla vil bli fakturt. Ekspedisjonstida er frå måndag til fredag, kl 08.00 – 15.30.

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Kart over sjukehusområdet, inkludert informasjon om parkering.

Biletet er klikkbart og gir større versjon (pdf).

 

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon finn du på pasientreiser.no.

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.