HELSENORGE

Blodgiving

Det finst inga erstatning for blod. Blod er eit levande materiale og sjølv med moderne og avansert teknologi kan ein ikkje framstille det kunstig – det må bli gitt. Blodet blir brukt til mange type pasientar og behandlingar, for eksempel ved kreftbehandling, operasjonar, ulykker, svangerskap og fødsel. Mange pasientar er derfor heilt avhengige av at nokon gir blod.