Helse og arbeid

Innleiing

Er du sjukemeld eller stend i fare for å bli det? Helse og arbeid er ei vidareføring av arbeidsretta behandlingstilbod etter at ordninga "Raskare tilbake" ble lagt om frå 2018. Vi er eit tilbod for personar med muskel-/skjelettlidelsar.

Dette er eit tilbod til sjukemelde arbeidstakarar som skal gjere det mogleg for dei som blir tilvist å kome lettare tilbake i arbeid. Det er også eit tilbod til arbeidstakarar som stend i fare for å bli sjukemeld, med ei målsetting om å unngå sjukemelding.

Du vil møte eit tverrfagleg team som kan bestå av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, spesialfysioterapeut/manuellterapeut, og arbeidsrådgjevar.

Tilvising og vurdering

Du kan tilvisast av lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Tilvisinga skal merkast "helse og arbeid" for arbeidsretta fokus. Tilvisinga blir vurdert av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering i henhold til prioriteringsveiledaren. Tilvisingar skal bli vurdert innan 10 virkedagar, og brev om forventa tid om time vil bli sendt ut.

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Følgande helseopplysningar, i tillegg til vanleg personalia, bør minimum vere nedfelt i tilvisning:     

*Yrkesstatus med eventuelle sjukemeldingsstatus.          
*Motivasjon for tilbakegang til jobb
*Symptombeskrivelse og varigheit    
*Funn ved klinisk undersøking hos tilvisande lege    
*Relevante tidlegare sjukdommar    
*Forløp og behandling som eventuelt er gitt samt eventuelt effekt av denne.          
*Resultat av oppdatert bildediagnostikk, med opplysning om tid og stad for slik undersøking. Slik at bilde kan bli innhenta.          
*Sivil/familiær status          
*Viktige faste medisinar

1. Før

Du vil få innkalling med informasjon om oppmøtestad og tidspunkt. Det er lagt inn tid til utfylling av skjemapakke på venterommet i forkant av den tverrfaglege konsultasjonen. Både lege og fysioterapeut vil vere til stades på utgreiing.

2. Under

I konsultasjonen vil du få tid til å legge fram di sjukehistorie. Det blir foretatt ei grundig undersøking for tilvist problemstilling, samt kartlegging av arbeidsstatus.

Gjennom samtale, undersøking og teamdrøfting vil vi saman med deg forsøke å danne eit bilde av mogleg årsak og forebyggande faktorar knytta til dine smerter og innvirkning på arbeidsdeltaking.
Saman med deg utarbeidar vi mål og behandlingsplan vidare. Planen kan bestå av individuell oppfølging hos fysioterapeut, samtalar med arbeidsrådgjevar, gruppetrening og undervisning.
Arbeid er hovudmål og det kan vere aktuelt med eit samarbeid med NAV, fastlege og arbeidsgjevar.


3. Etter

Du får informasjon om betydning av den medisinske vurderinga vi foretar med informasjon og råd om kva du bør gjere vidare.


Etter oppfølginga her håpar vi at du har tilegnet deg kunnskap om dine plagar og bevarande faktorar til smerte gjennom informasjon, meistringsstrategi og tilrettelagt trening.


Målet med oppfølginga her hos oss er å bevare eller auke di arbeidsdeltaking.

Kontaktinformasjon

Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Ålesund
Besøkstider
måndag - fredag Kl. 08:00 - 15:30
Telefon
70 10 57 51
måndag - fredag Kl. 08:00 - 11:30 og 14:00 - 15:30
Telefonen er stengd mellom 11:30 - 14:00 kvar dag
E-post
Postadresse
Helse Møre og Romsdal
Ålesund sjukehus
Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering
6026 Ålesund
Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Kart)
Telefon
70 10 50 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Kart over sjukehusområdet, inkludert informasjon om parkering.

Biletet er klikkbart og gir større versjon (pdf).

 

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina

Kantina finn du i 1. etasje, og den er open for pasientar, pårørande og tilsette. 

Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
  • Helg og høgtid: stengt
Kafe Nord
Kafe ved poliklinikk-inngangen på nordsida av sjukehuset.

Opningstider:
  • Måndag til fredag: 09.00 - 15.00
  • Helg og høgtid: stengt

Kiosk Syd
Kiosk med grillmeny. Du finn den ved hovudvestibylen. 

Opningstider:
  • Måndag til fredag: 09.00 - 18.00
  • Laurdag: 11.00 - 17.00
  • Søndag: 10.00 - 18.00Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.