HELSENORGE

Artrose - Molde

For personar med hofte- og kneartrose – som ikkje er nyopererte.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta må du ha tilvising frå lege. 

Du blir påmeldt når henvisning sendast elektronisk til: Kirurgisk inntakskontor, Molde sjukehus. Skriv gjerne på dersom pårørande deltek.

KVIFOR DELTA PÅ KURS

Med kurset ynskjer vi at du og dine pårørande skal få økt kunnskap om kva artrose er, førebygge forverring og skape økt trygghet, forståelse og mestring i det å leve med artrose. Vi oppmodar pårørande til å delta på opplæringa.

INNHALD

  • Hva er artrose

  • Bevegelse og artrose

  • Å leve med artrose ved brukerrepresentant

  • informasjon om revmatikerforeningen

  • Rettigheter

  • legemidler

  • Kosthold

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Det er bindande påmelding. Ved ikkje møtt uten å ha gitt beskjed vil den enkelte bli belastet med ikkje-møtt gebyr.

 

Bevertning: Det serveres kaffe/te, frukt og lunsj. kr 240,- per person totalt for begge dagar. Faktura sendast i etterkant av kurset. Gi beskjed dersom du ikkje ønsker bevertning.

Vennligst gi beskjed i god tid hvis det er spesielle behov vi skal ta omsyn til f. eks kost, hørsel etc.

 
Tenk gjerne gjennom spørsmål på forhånd.

RETTAR OG EIGENANDEL

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Faktura på eigenandel sendes i etterkant, ingen eigenandel for dei som har frikort.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

 

NYTTIGE NETTSIDER

Norsk revmatikerforening

Fann du det du leita etter?