Autisme - Asperger syndrom foreldre, Ålesund

Opplæring til foreldre/foresatte til barn og ungdom med autismspektervansker som ønsker kunnskap om og forståelse for barnets utfordringer i forhold til sin diagnose. Opplæringa går over to enkeltdager.
Les mer i vedlagt invitasjon!
Fann du det du leita etter?