Autisme - Asperger foreldre til barn og ungdom, Ålesund

Opplæring for foreldre/foresatte til barn og ungdom i skulealder med autismespektervanskar og som ønskjer kunnskap om og forståing for barnet/ungdomen sine utfordringar.
På grunn av smittevern blir opplæringa på webinar.
Fann du det du leita etter?