Autisme / Asperger syndrom - foreldre til ungdom - Kristiansund

Opplæring for foreldre/foresatte til ungdom (13-18 år) og lærere/ assistent til barn med autismespektervansker som ønsker kunnskap om og forståelse for barnets utfordringer i forhold til sin diagnose. Lærere deltar på dag 3.
Les mer i vedlagt invitasjon!
Fann du det du leita etter?