Autisme / Asperger syndrom - barn - Molde

Opplæring for barn fra 3. til 7. klasse med autismespektervansker / Asperger syndrom, og som ønskjer kunnskap om og forståelse i forholdt til sin diagnose.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.
Er familien i behandling i spesialisthelsetenesta ved klinikk for kvinner, barn og ungdom treng de ikkje ny tilvisning

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at barna skal få økt kunnskap om kva autisme/asperger syndrom er. Vi ynskjer å skape økt forståing og meistring både i heimen og i skolekvardagen. 


InnhaldPraktiske opplysningar


Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri frå skule for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Ingen eigenandel

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider'

Autismeforeningen i Norge, Møre og romsdl fylkeslag

Fann du det du leita etter?