Autisme / Asperger syndrom - foreldre - Molde

Kurs for foreldre til barn med autisme/asperger syndrom.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.
Er familia i behandling i spesialisthelsetenesta ved klinikk for kvinner, barn og ungdom treng de ikkje ny tilvisning

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at foreldre/foresatte og skole- og barnehageansatte skal få økt kunnskap om kva autisme er og korleis ein kan møte barn og unge med autime både i hjemmet og i skole- og barnehagekvardagenkvardagen. Vi ynskjer å skape økt forståelse og meistring i rolla som forelder/foresatt og fagperson. 

Vi oppmodar begge foreldre til å delta på opplæringa.

 

Innhald

  • Hva er Autismespektervansker - hva vet vi om årsaker og tilleggsvansker? Familieperspektivet og åpenhet om diagnose

  • Foreldrerollen, skole, familiesituasjon, søsken og samspill

  • Erfaringsutveksling med samtaletema

  • Tilrettelegging skole og samarbeid hjem-skole

  • Verktøy for å gi oversikt og økt forståelse

  • En voksen ungdom med autismespektervansker forteller
             om sin hverdag og skoleopplevelser

  • Innlegg fra Autismeforeningen fylkeslaget i Møre og Romsdal

  • Autismespekter, tilrettelegging i hjemmet en mors nytte av å skape oversikt og forberedelser v/foreldrerepresentant

Praktiske opplysningar

 

 

Rettar, eigenandel og opplæringspengar

Ingen eigenandel

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et longvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

 

Nyttige nettsider

 Autismeforeningen i Norge, Møre og Romsdal fylkeslag

Fann du det du leita etter?