Helsenorge

Autisme /asperger syndrom - foreldre til ungdom - Ålesund

Kurs for foreldre til ungdom fra 8.trinn til 18 år.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Er familien i behandling i spesialisthelsetenesta ved klinikk for kvinner, barn og ungdom treng de ikkje ny tilvisning.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at foreldre/foresatte skal få økt kunnskap om kva autisme/asperger syndrom er og korleis ein kan møte barn og unge med autisme/asperger syndrom både i hjemmet og kvardagen. Vi ynskjer å skape økt forståelse og meistring i rolla som forelder/foresatt. 

Vi oppmodar begge foreldre til å delta på opplæringa.


 

Innhald

  • Kva er autismespektervanskar
  • Medisina
  • Foreldrerolla og kvardagsutfordringar
  • Sysken
  • Barnehage og familie
  • Samarbeid heim - skule
  • Tilrettelegging og meistring
  • Rettar og moglegheiter


 

Praktiske opplysningar

På digitalt kurs vil du motta epost med link til kursrommet og informasjon om korleis ein kan logge seg inn etter at du/de er påmeldt.
 


 

Rettar, eigenandel og opplæringspengar

Ingen eigenandel

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et longvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andrerettar finn du her


 

Nyttige nettsider

Autismeforeningen i Norge, Møre og Romsdal lokallag

Fann du det du leita etter?