Autisme / Asperger syndrom - foreldre til ungdom - Kristiansund

For foreldre til ungdom fra 8. klasse.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.
Er familien i behandling i spesialisthelsetenesta ved klinikk for kvinner, barn og ungdom treng de ikkje ny tilvisning

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at foreldre/foresatte skal få økt kunnskap om kva autisme/asperger syndrom er og korleis ein kan møte barn og unge med autime/asperger syndrom både i hjemmet og kvardagen. Vi ynskjer å skape økt forståelse og meistring i rolla som forelder/foresatt. 

Vi oppmodar begge foreldre til å delta på opplæringa.

 

Innhald

 

 

Praktiske opplysningar

 

 

Rettar, eigenandel og opplæringspengar

Ingen eigenandel

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et longvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

 

Nyttige nettsider

 Autismeforeningen i Norge, Møre og Romsdal fylkeslag

Fann du det du leita etter?