Autisme/Asperger syndrom - foreldre - Molde

For foreldre til barn og ungdom med autisme/Asperger syndrom

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.
Er familien i behandling i spesialisthelsetenesta ved klinikk for kvinner, barn og ungdom treng de ikkje ny tilvisning

KVIFOR DELTA PÅ KURS

Med kurset ønsker vi at foreldre/føresette og skole- og barnehagetilsette skal få auka kunnskap om kva autisme/asperger syndrom er og korleis ein kan møte barn og ungdom med autisme/asperger syndrom både i heimen og i skole- og barnehagekvardagen. Vi ønsker å skape auka forståing og meistring i rolla som forelder/føresett og fagperson.
Vi oppfordrar begge foreldra til å delta på opplæringa.


INNHALDPRAKTISKE OPPLYSNINGAR
RETTAR OG EIGENANDEL

Pasientar har rett til fri frå skule for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Ingen eigenandel

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


NYTTIGE NETTSIDER

Autismeforeningen i Norge, Møre og Romsdal fylkeslag

Fann du det du leita etter?