Autisme / Asperger syndrom - foreldre til barn - Ålesund

Foreldregruppe for foreldre til barn opp til 7.trinn

NB! Kan endres til digitalt kurs.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Er familien i behandling i spesialisthelsetenesta ved klinikk for kvinner, barn og ungdom treng de ikkje ny tilvisning

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at foreldre/foresatte skal få økt kunnskap om kva ADHD er og korleis ein kan møte barn og unge med ADHD både i hjemmet og kvardagen. Vi ynskjer å skape økt forståelse og meistring i rolla som forelder/foresatt. 

Vi oppmodar begge foreldre til å delta på opplæringa.


Innhald

 • Kva er autismespektervanskar? Kva veit vi om årsak? Tilleggsvansker? Familieperspektivet? Om å være open om diagnose? Medisinering?

 • Foreldrerolla og kvardagsutfordringar ved foreldrerepresentant

 • Autsimeforeninga, Møre og Romsdal fylkeslag

 • Skule, familie, søsken

 • Tilrettelegging og mestring i hverdagen v/ PPT

 • Tilrettelegging i skule

 • Å være åpen om utfordring/ diagnose

 • En voksen ungdom med autismespektervansker forteller om hverdagen sin og skoleopplevelser.

 • Tilrettelegging og mestring i hverdagen

 • Samarbeid heim-skole

 • Rettigheter og muligheter


Praktiske opplysningar

Dersom du ikkje kan møte på opplæringa må du avbestille snarast og seinast 24 timar før på telefon. Dersom du ikkje avbestiller blir du belasta med eit gebyr


Rettar, eigenandel og opplæringspengar

Ingen eigenandel

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et longvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider

Autismeforeningen Norge, Møre og Romsdal fylkeslag

Fann du det du leita etter?