HELSENORGE

Autisme / Asperger syndrom - foreldre til barn - Ålesund - Digitalt

Foreldregruppe for foreldre til barn opp til 7.trinn

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Er familien i behandling i spesialisthelsetenesta ved klinikk for kvinner, barn og ungdom treng de ikkje ny tilvisning

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at foreldre/foresatte skal få økt kunnskap om kva autisme og asperger syndrom er og korleis ein kan møte barn og unge med autisme og asperger syndrom både i heimen og kvardagen. Vi ynskjer å skape økt forståing og meistring i rolla som forelder/føresatt. 

Vi oppmodar begge foreldre til å delta på opplæringa.


 

Innhald

 • Kva er autismespektervanskar? Kva veit vi om årsak? Tilleggsvansker? Familieperspektivet? Om å være open om diagnose? Medisinering?

 • Foreldrerolla og kvardagsutfordringar ved foreldrerepresentant

 • Autsimeforeninga, Møre og Romsdal fylkeslag

 • Skule, familie, søsken

 • Tilrettelegging og meistring i kvardagen v/ PPT

 • Tilrettelegging i skule

 • Å være åpen om utfordring/diagnose

 • En voksen ungdom med autismespektervanskar fortel om kvardagen sin og skoleopplevingar.

 • Tilrettelegging og meistring i kvardagen

 • Samarbeid heim-skole

 • Rettar og moglegheiter


Praktiske opplysningar

Dersom du ikkje kan møte på opplæringa må du avbestille snarast og seinast 24 timar før på telefon. Dersom du ikkje avbestiller blir du belasta med eit gebyr


 

Rettar, eigenandel og opplæringspengar

Ingen eigenandel

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et longvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


 

Nyttige nettsider

Autismeforeningen Norge, Møre og Romsdal fylkeslag

Fann du det du leita etter?