HELSENORGE

Autismespektervanskar - informasjonswebinar

Foreldre og fagpersonar, eventuelt nye fagmiljø rundt born som nyleg har fått diagnosen

Kvifor delta på kurs

Med fagdagen ynskjer vi at foreldre/foresatte og skole- og barnehageansatte skal få økt kunnskap om kva autismespektersyndrom er og korleis ein kan møte barn og unge med autismespektersyndrom både i heimen og i skole- og barnehagekvardagen. Vi ynskjer å skape økt forståing og meistring i rolla som forelder/føresett og fagperson. 

Vi oppmodar begge foreldre til å delta på opplæringa.

Innhald

  • Generell informasjon om autisme:
  • Kva kjenneteikner barn med autismespektervanskar?
  • Vanlige problemområder
  • Korleis kan vi forstå barnets vanskar?
  • Kva er viktig for å støtte barn med autismespektervanskar?
  • Fokus på tiltak og hjelpemidler som kan prøvast ut i praksis (skole/barnehage og hjemme)
  • Rettar for familien


Praktiske opplysningar

Påmelding: Ta kontakt med Habilitering for barn og unge i  Ålesund for informasjon om påmelding. Kvart miljø rundt barnet sender felles påmelding med liste over e-postadressar til deltakarane. Forut for kurset får kvar deltakar lenke til oppkobling til kurset.

Påmelding er bindende. Avmelding må skje så snart som mogleg, og seinast 24 timer før kursstart.

 

Rettar og eigenandel

Fagdagen er gratis.

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et longvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider

Fann du det du leita etter?