HELSENORGE

Osteoporose - Kristiansund - hybrid

Kurs for deg med beinskjørhet (osteoporose) og dine pårørende

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å kunne delta må du ha henvisning fra lege eller intern henvisning.
Henvisning sendes elektronisk til:

Kirurgisk inntakskontor og merkes osteoporosekurs ved Kristiansund sjukehus. Dette gjelder også om du ønsker å delta fra annet sykehus. Vi setter deg opp ved nærmeste geografiske sted dersom ikke annet er oppgitt. 

Pårørende trenger ikke henvisning.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at du og dine pårørande skal få økt kunnskap om kva osteoporose er, førebygge forverring og skape økt trygghet, forståelse og mestring i det å leve med osteoporose .

Vi oppmodar pårørande til å delta på opplæringa.

Innhald

  • Sykdom og behandling
  • Erfaringer i å leve med osteoporose
  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet teori og øvelser
  • Legemiddelbehandling av osteoporose
  • Beintetthetsmåling
  • Informasjon om Osteoporosepoliklinikken


Praktiske opplysningar

Oppmøte: Ved Kristiansund sykehus. Kurset skal også overføres (digitalt) til andre sykehus i fylket (Volda og Ålesund) ved nok påmeldte. Endelige steder er under avklaring.

Bevertning: Kaffe/te og lunsj kr 130,- per person. Faktura sendes i etterkant av kurset. Gi beskjed dersom du ikke ønsker bevertning. Gjelder ikke digitale kurs.

Ta på behagelig tøy/treningstøy og gjerne joggesko.
Vennligst gi beskjed i god tid hvis det er spesielle behov vi skal ta hensyn til f. eks kost, hørsel etc.

Tenk gjerne gjennom spørsmål på forhånd.

Det er bindende påmelding.
Ved ikke møtt uten å ha gitt beskjed vil den enkelte bli belastet med eit gebyr.


Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider

Fann du det du leita etter?