Epilepsi - foreldre/fagpersoner - Kristiansund

Kurs for foreldre til barn og unge med epilepsi og aktuelle fagpersoner

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Foreldre meldes på når det sendes en henvises til kurset på barnets navn. Dette kan fastlege eller lege på barnepoliklinikken gjøre.

Henvisningen sendes elektronisk til:
Habilitering for barn og unge, Kristiansund sjukehus

Ved spørsmål: Kristiansund sjukehus. Habilitering for barn og unge ekspedisjon tlf. 71 21 75 71

Gjennomgang av hva epilepsi er, førstehjelp ved anfall, rettigheter, brukerhistorie og pedagogiske konsekvenser.

Kurset går med jevne mellomrom.

Kursavgift: Kurset er gratis for foreldre. Ingen kursavgift for fagfolk.

Kaffe/te, frukt og lunsj: Kr 120,- per person. Faktura sendes i
etterkant. Gi beskjed dersom du ikke ønsker bevertning.

Opplæringspenger: Foreldre kan søke NAV om opplæringspenger for å få dekt tapt arbeidsfortjeneste. Nærmere informasjon vil bli gitt ved oppstart av kurset.

Rettigheter ved pasient og pårørendeopplæring
Se: https://helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeopplering

Adkomst: Følg skilting til sykehuset.
Parkering må den enkelte ordne med selv.

NB!
Vennligst gi beskjed ved påmelding hvis det er spesielle behov vi skal ta hensyn til, for eksempel kost.
                                            

Fann du det du leita etter?