Kurs i belastningar (KiB) - Ålesund

Kurset er for dei som ynskjer å betre meistring av belastningar knytt til helse, arbeid og privatliv. Dette kan innebera å vere utbrend, stress, nedstemd, depresjon og ulike andre belastningar.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Henvisning fra fastlege eller annen behandler i kommune/spesialisthelsetjenesten.

Kvifor delta på kurs

Disse tre kursene bygger på kognitiv metode.

Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksomme på tankene sine, de lærer også å se sammenheng mellom tanker og følelser.

Kursdeltakerne lærer seg hvordan de skal vurdere og endre negative tolkninger av det som skjer.

De lærere også hvordan de kan kjenne igjen et negativt mønster på tanker og endringer, og hvordan de kan forhindre dette.


Innhald

Kurset byggjer på kognitiv metode.

Kursdeltakarane undervises i å bli oppmerksam på tankane sine, dei lærar også å sjå samanheng mellom tankar og følelser.

Kursdeltakarane lærer seg korleis dei skal vurdere og endre negative tolkningar av det som skjer.

Dei lærar også korleis dei kan kjenne igjen eit negativt mønster på tankar og endringar, og korleis dei kan forhindre dette.


Praktiske opplysningar

Kurset går over 10 kursdagar, kvar gong på 2,5 timar.

Kurset gjennomførast ved psykiatrisk poliklinikk

Kursbok brukast aktivt gjonnom heile kurset

Kurset blir leda av godkjente kursleiarar

Det er 8-12 deltakarar på kvart kurs.


Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.
Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.


Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider

Kognitiv.no

Fann du det du leita etter?