PEGASUS/ADHD - Ålesund

Kurset er for personar med ADHD og deira nærståande.
Ein kan også delta på kurset utan å ta med nokon.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Frå fastlege eller behandlar i spesialisthelsetenesta.

Om du ønskjer delta å på pegasuskurs, kan du be din faste behandlar tilvise deg.

Du vil då bli kalla inn til ein informasjonssamtale hjå gruppeterapeutane, og saman finn vi ut om dette er rette tilbodet for deg no.

Kvifor delta på kurs

 • Har du fått diagnosa ADHD eller ADD?
 • Vil du lære deg meir om ADHD og treffe andre i same situation?
 • Har du ein nærstående som vil og kan gå eit kurs i lag med deg?


Innhald

På dette kurset lærer du meir om ADHD, og kva du kan gjere for å betre handtere dei utfordringar som ADHD kan medføre i kvardagen. Det vil også være tid til diskusjon og utveksling av erfaringar mellom deltakarane.

 • ADHD hos voksne – ein introduksjon
 • Medikamentell- og psykologisk behandling av ADHD
 • Livsstilsfaktorar og ADHD
 • Strategiar og kognitiv støtte i kvarrdagen
 • Leve med ADHD
 • ADHD og relasjonar
 • ADHD i arbeidslivet
 • Støtte og tilbud frå samfunnet


Praktiske opplysningar

Kurset består av åtte kurssamlingar. Kurset haldast på ettermiddag/kveld ein gong i veka, og kvar samling er 2,5 time. Det vil vere lett servering og kaffi. 


Rettar og eigenandel

Sjukemelding: Dersom du treng sjukmelding, kontakt fastlegen din.

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider


Fann du det du leita etter?