Prostatakreft - Kristiansund

Kurs for deg som har eller har hatt prostatakreft. Pårørande er velkomne til å delta.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvising skal sendast elektronisk til Kirurgisk poliklinikk, Kristiansund sjukehus
Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ønsker vi at du og dine pårørande skal få auka kunnskap om prostatakreft, vi ønsker å skape auka tryggleik, forståing og meistring i det å leve med å ha/hatt prostatakreft.
Vi ønsker også at du skal få møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar.
Vi oppfordrar pårørande til å delta på opplæringa.Innhald

 • Konsekvenser av behandling

 • Bekkenbunnstrening

 • Informasjon om hjelpemidler

 • Medikamenter og prostatakreft

 • Fysisk aktivitet og prostatakreft

 • Å leve med prostatakreft

 • Det viktige kostholdet

 • Strålebehandling

 • Sykdommens innvirkning på hverdagenPraktiske opplysningar

Bevertning: kr 240,- totalt for begge dager. Faktura sendes i etterkant avkurset. Gi beskjed dersom du ikkje ønsker bevertning.

Det er bindende påmelding. Ved manglande oppmøte uten å ha meldt frå, kan ein bli belasta med tredobbel takst og den tel ikkje inn i opptjening til frikort.

Vi ber deg gi beskjed ved påmelding;

 • Dersom det er behov for annen kost pga. allergier eller annet
 • Dersom ein ikkje ønsker å lunsjservering
 • Om det skal tas andre omsyn til språk, hørsel etc.Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.
Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.
Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider

Prostatakreftforeningen

Fann du det du leita etter?