Psykiske vanskar/rus - pårørande - Volda

Pårørande til vaksne personar med psykiske vanskar og/eller rusavhengigheit. Tilbodet er for personar over 18år

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvising skal sendast elektronisk til DPS poliklinikk, Volda sjukehus.

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising. Behandlar i psykiatrisk poliklinikk kan også sende tilvising.

Vi vil ha ein kort individuell samtale før oppstart.

Kvifor delta på kurs

Å vere nær nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusavhengigheit påverkar kvardagen. Det er mange måtar å meistre og å leve livet på, og det kan vere god hjelp i å snakke med andre i liknande situasjon som ein sjølv. 


Innhald

Temastyrt gruppebehandling 

  • I møte med den som er sjuk
  • I møte med helsetenesta
  • I møte med kvardagen
  • I møte med barn
  • I møte med seg sjølv

Praktiske opplysningar

Det er 6 samlingar, 2x45minutt.

Maksimalt 8 gruppedeltakarar.


Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.
Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.
Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider

Fann du det du leita etter?