Sorggrupper for voksne på Nordmøre og Romsdal

For deg som har mistet noen du er glad i.

Kvifor delta på kurs

I sorggruppa kan du dele kjensler og uttrykke din sorg saman med nokon som ”verkeleg forstår”, og de vonde opplevingane vert anerkjent og får plass. Ein kan både gi og få gode råd og informasjon, og det kan også gi livsmot og håp ved at ein ser og høyrer at det er moleg å kome vidare i livet etter dødsfall.


 

Innhald

  • Sorgreaksjonar
  • Å vere einsam
  • Ressursar
  • Identitet
  • Meistring
  • Framtida
  • Sorg og minner

 

Praktiske opplysingar


 

Sorggruppa går over 7 møter

Du mottek informasjon i god tid før oppstart.


 

 

Rettar og eigenandel


 


 

Nyttige nettsider


 


  

Fann du det du leita etter?