HELSENORGE

Sorgstøttegruppe - foreldre - Helse Møre og Romsdal

Tilbod til foreldre som har mista barn i mors liv eller i forbindelse med fødsel

Kvifor delta på kurs

Sorgstøttegruppe

 • er ein arena der ein kan sette ord på korleis ein har det i lag med andre i same situasjon
 • kan ha ei berande og lindrande kraft
 • er ein stad der kvar og ein kan finne sin måte å meistre situasjonen på
 • er ikkje eit behandlingstilbod, men eit sorgstøttetilbod

Det aller viktigaste med samlingane i sorgstøttegruppa er tid og rom for å sette ord på det kvar og ein har behov for.


Innhald

Døme på tema for samlingane

 • Tid til å bli kjent i gruppa
 • Liv, død og minner
 • Begravelse og ritualer
 • Sorga sin verknad på kjensler, kropp, atferd og relasjonar
 • Forholdet til familien, vener og kollegaer
 • Korleis takle stress og uro i kroppen
 • Korleis ta vare på seg sjølv og parforholdet
 • Kva med eit nytt svangerskap
 • Framtida

Gruppeleiar: Jordmor med kompetanse og erfaring innan veiledning og sorgarbeid


Praktiske opplysingar

Samlingane blir planlagt til Ålesund eller Molde - avhengig av påmelding


Rettar og eigenandel

Ingen eigenandel

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Foreningen «Vi som har et barn for lite»

Fann du det du leita etter?