Nevrografi ENG, Molde

Elektronevrografi
Nevrologisk poliklinikk Molde

Nevrografi og EMG er to undersøkingar som oftast blir utført i same seanse då dei utfyller kvarandre. Resultata av begge undersøkingane blir vurdert i samanheng. Dei er nyttige i utgreiing av tilstandar ved mistanke om skade eller sjukdom i nervar i armar, bein og nokre gongar i ansikt  og ved muskelsjukdommar.

Innleiing

Nevrografi er ei undersøking med måling av funksjon i nervar utanfor ryggmargen.

Tilvising og vurdering

Fastlege, privat praktiserande spesialist, manuellterapeut eller kiropraktor, i tillegg til spesialistar ved sjukehus kan tilvise til undersøkinga. 

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

I tilvisinga skal det stå:

 • Mistanke om liding
 • Funn ved klinisk nevrologisk undersøking, slik som
  • sensibilitetsutfall
  • nedsett kraft/parese
  • atrofi av muskulatur
  • refleksar
  • lokalisering av smerter
 • Relevant informasjon slik som tidlegare sjukdommar og traumar. Viss det er snakk om nerveskade etter traume er skadetidspunktet svært viktig.
 • Medisinliste bør leggast ved

1. Før

Når du skal til undersøking skal du møte opp med reine, varme armar og bein. Ikkje ta på krem eller lotion. Du må ta med medisinliste, og i dei fleste tilfella skal du ta medisinane dine som vanleg. Dersom du ikkje skal ta medisinar vil du få beskjed om dette på førehand.

For barn som skal ha bedøving med Emla plaster er det nødvendig å møte opp ein time før undersøkinga slik at legen som skal utføre undersøkinga kan sette på plasteret. 

Undersøkinga er ikkje skadeleg under graviditet eller for dei som har pacemaker. 

2. Under

Ved behov må armar/bein varmast opp i forkant av undersøkinga. Ved nevrografiundersøkinga vil du få små straumstøyt når nervane blir undersøkt. Nevrografien blir ofte utført av anna helsepersonell enn legar.

3. Etter

Etter undersøkinga kan du vere litt øm i dei undersøkte musklane, men dette går fort over av seg sjølv.

Når undersøkinga er ferdig vil legen informere deg om funna ved undersøkinga. Legen som tilviste deg og fastlegen din vil få rapport av undersøkinga. Det er legen som tilviste deg, eller eventuelt fastlegen din, som tar hand om vidare oppfølging og behandling.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstid Molde sjukehus

Besøkstidene er på dei fleste avdelingene kl. 14:30 - 15:30 og kl. 19:00 - 19:30. Vi vil oppmode besøkjande om å ta kontakt med den aktuelle avdelinga før pasientbesøket.

Har du andre spørsmål om besøkstider, kontakt den sengeposten det gjeld eller Helse Møre og Romsdal sitt sentralbord, tlf. 71 12 00 00

 

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

Kvardagar: 07.30–21.00

Laurdag og søndag: 10.00–19.00

Sjukehusapoteket i Molde

Spisestader

​Kantina i sokkeletasjen (aust) er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Kantina har følgjande opningstider:

 • Måndag til fredag: 09.00 - 15.30
 • Laurdag og søndag: stengt

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.