Parathyreoideascintigrafi / Radiologi Ålesund

Nukleærmedisinsk undersøking av biskjoldbruskkjertlene, Ålesund

Undersøkinga utføres for å finne ut korleis del av biskjoldbruskkjertlane som veks og produserar for mykje hormon (PTH).

Innleiing

Vi bruker eit sporstoff merka med radioaktivitet. Dette blir tatt opp i område der biskjoldbruskkjertelen produserer for mykje hormon (PTH). Vi kan ta bilete av dette med eit gammakamera eventuelt med supplerande SPECT/CT.

Før

Innkallingsbrevet inneheld informasjon som er viktig for undersøkinga. Les derfor brevet grundig.

Dersom du ikkje kan møte til time, ber vi deg om å gi beskjed om dette så raskt som mogeleg etter at du har fått innkallinga.

Dersom du er gravid, kan vere gravid eller ammar, skal du ta kontakt med nukleærmedisinsk avdeling så raskt som mogeleg. Ved graviditet eller amming kan ein i dei fleste tilfella ikkje gjennomføre undersøkinga.
Du kan ikkje gjennomføre undersøkinga dersom du i løpet av dei siste åtte vekene har vore til røntgenundersøking med intravenøs kontrast som inneheld jod.

Viktige førebuingar

  • Dersom du brukar medisinar for å regulere stoffskifte kan det hende du må slutte med desse ei tid før undersøkinga. Du vil få informasjon om dette i innkallingsbrevet dersom det gjeld deg.
  • Ikkje ta med gravide eller små barn som følge til undersøkinga.
  • Ver vennleg å ikkje ha på smykke eller andre metallgjenstandar når du kjem til undersøking.

Under

Du får ein kanyle i arma, og gjennom denne får du nødvendige stoff undervegs i undersøkinga. Vi tek bileta i fleire rundar, med ventetid imellom.

Billedtakinga tek frå 10 – 30 minutt kvar gong. Det er viktig at du ligg stille under heile billedtakinga.

Når du kjem til undersøkinga får du utfyllande informasjon om kva som skal skje. Undersøkinga kan vare opptil 4 timar.

Etter

Etter undersøkinga kan du reise heim.

Det tek nokre timar før den vesle mengda radioaktiviteten er ute av kroppen din. Vi anbefaler å unngå nærkontakt med gravide og små barn dei første timane etter undersøkinga.

Etter undersøkinga er ferdig blir bileta grundig undersøkt og vurdert av lege. Skriftleg svar på undersøkinga blir sendt til legen som tilviste deg.

Kontaktinformasjon

Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Merka parkering, bygningar og avdelingar på sjukehusområdet.

 

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Endre/avbestille time

​Skulle du ha behov for å endre time kan du ringe:

  • Avdeling for radiologi, Ålesund sjukehus på telefon 70 10 55 40/41 mandag - fredag i tidsrommet 08:00 - 15:30.
  • Nukleærmedisin på telefon 70 10 56 27 eller 70 10 56 00 mandag - fredag i tidsrommet 07:30 - 15:00.

Det er viktig at du ringer så snart som råd dersom oppsett time ikkje passer. Unytta timar som ikkje er varsla blir fakturert. 

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina

Kantina finn du i 1. etasje, og den er open for pasientar, pårørande og tilsette. 

Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
  • Helg og høgtid: stengtTa bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?