Avbestille kurs

Dersom du skal avbestille kursplass, må du ta kontakt med avdelinga som eig/har ansvar for kurset. For å unngå gebyr for manglande oppmøte, gjeld same regel som ved behandling/undersøkelse, dvs. varsling minst eit døgn i forvegen.

Fann du det du leita etter?