Eigendel

For deltaking på kurs for pasientar og pårørande

Eidendelen for pasientar er på 351 kroner.

​Dette går under eigendeltak 1 som for 2018 har ei maksgrense på 2258 kroner.

Pårørande betaler ikkje eigendel. Barn under 16 år og foreldre som deltek på foreldrekurs, skal heller ikkje betale eigendel. Deltakarar kan pårekne å måtte betale noko for lunsj.

Alle eigendelar blir registrerte i grunnlaget for frikort, også eigendelar for reise med rekvisisjon.

Avbestilling seinast 24 timar før kurs

Om du ikkje møter til avtalt kurs/gruppe blir du belasta med dobbel eigendel. 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.