HELSENORGE

Reise og tilkomst

Kollektivtransport til sjukehusa.

Buss

Volda og Ålesund

TIMEkspressen og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen.

Molde og Kristiansund

I Molde og Kristiansund går ikkje TIMEkspressen til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fann du det du leita etter?