Rus dagbehandling ved Molde behandligssenter

Rusbehandling TSB poliklinikk Molde

Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) omfattar tilbod om dagbehandling.  Dagbehandling er for pasientar som har behov for behandling, men ikkje innlegging. Dagbehandling blir ofte gitt i forlenging av ei innlegging. 

Innleiing

TSB er heimla i spesialisthelsetenestelova, og pasienten sine rettar går fram av pasientrettighetsloven.

Før

Før oppstart i dagbehandling er det viktig at du som pasient er kjent med behandlingstilbodet, og at vi blir kjent med deg. Det er nyttig med formøte og/eller planleggingsmøte før behandlinga startar. 

Under

Dagbehandling består av individuell behandling i form av samtalar og eventuelt kartleggingar eller deltaking i ulike grupper. Gruppetilboda varierer og kan vere samtalegrupper, behandlingsgrupper, kreative grupper eller treningsgrupper.

Etter

Etter avslutta dagbehandling sender vi deg ein epikrise. Denne oppsummerer innhaldet i behandlinga, og gir eventuelt forslag til vidare behandling eller andre tilbod. Epikrisen blir også sendt til den som tilviste deg. 

Ver merksam

Kontaktinformasjon

Rusbehandling TSB poliklinikk Molde
Telefon
71 21 98 00 . Forløpskoordinator pakkeforløp 91 33 23 55
E-post
Strandgata 1, Molde
Besøksadresse
Strandgata 1(Kart)
Besøkstider
måndag - fredag 08:00 -15:30
Telefon
71 21 98 00

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Fann du det du leita etter?