Rus poliklinisk behandling ved Molde behandlingssenter

Rusbehandling TSB poliklinikk Molde

Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) omfattar tilbod om polikliniske tenester. TSB er heimla i spesialisthelsetenestelova, og pasienten sine rettar går fram av pasientrettighetsloven.

Innleiing

Før

Før første behandlingstime vil du få eit brev med informasjon om tidspunkt og oppmøtestad.

Under

Eit poliklinisk behandlingstilbod består av individuelle samtalar, eventuelt par- og familiesamtalar. Vi kan også gi eit tilbod om gruppesamtalar.

Etter

Etter avslutta poliklinisk behandling sender vi ei epikrise til deg og til den som tilviste deg. Epikrisa oppsummerer innhaldet i behandlinga og forslag til vidare behandling og/eller andre tilbod.

Ver merksam

Kontaktinformasjon

Rusbehandling TSB poliklinikk Molde
Telefon
71 21 98 00 . Forløpskoordinator pakkeforløp 91 33 23 55
E-post
Strandgata 1, Molde
Besøksadresse
Strandgata 1(Kart)
Besøkstider
måndag - fredag 08:00 -15:30
Telefon
71 21 98 00

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Fann du det du leita etter?