Ultralyd av bryst, Ålesund

Brystdiagnostisk senter (BDS)

Ultralydundersøking av bryst er i dei fleste tilfelle eit supplement til mammografi, og er ei målretta undersøking i høve til tilvisingsårsak, som gjerne er ein kul i brystet, eller endringar som er sett ved mammografi. Unntaket er unge kvinner (<30 år) der det ofte berre blir gjort ultralyd.

 

 

Innleiing

Ultralyd er høgfrekvente lydbølgjer og fungerer i prinsippet som eit ekkolodd. Ultralydapparatet sender lydbøljer inn i kroppen. Når lyden passererer forskjellige vev i kroppen, vert noko av lyden reflektert tilbake som ekko.
Denne lyden vert fanga opp av ein sensor og lydbølgjene vert omdanna til bilete.
Slik bruk av ultralyd er ikkje skadeleg for kroppen.

Tilvising og vurdering

Fastlegen din eller lege på sjukehuset henviser deg primært til mammografi, så vurderar røntgenlegen om det skal supplerast med ultralydundersøking.

 

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

 Tilvising av pasientar for brystdiagnostikk.

Behov for tolk
Dersom ein har behov for tolk må dette bli oppgitt i tilvisinga saman med opplysingar om kva språk pasienten snakkar.

 

1. Før

Undersøkinga krev inga forebuing.

 
Ved frammøte tek du kontakt med ekspedisjonen på Brystdiagnostisk Senter.

2. Under

Under undersøkinga er du avkledd på overkroppen og ligg på ein benk.

Det vert nytta ein gele på huda for å lage god kontakt mellom huda og lydhovudet på apparatet.
Lydhovudet blir flytta over brystet medan ein tek ein serie av bilete.

Undersøkinga gjer ikkje vondt, men dersom du har svært ømme bryst kan det likevel være litt ømt når lydhovudet trykker mot brystet.

3. Etter

Dersom du er tilvist til kirurgisk vurdering same dag, sit du på venterommet til det er klart for neste undersøking.

Dersom røntgenlegen finn at det ikkje er naudsynt med vidare undersøking, kan du reise heim.

Du får som regel vite resultatet av undersøkinga med røntgenlegen med ein gong undersøkinga er ferdig eller eventuelt med kirurgen dersom du skal til vurdering der.

Dersom du er etterinnkalla etter screeningundersøking i det offentlege Mammografiprogrammet og ultralyd ikkje viser teikn til sjukdom, vil det ikkje bli sendt svar til fastlegen din med mindre det er gjort spesiell avtale om dette.

Dersom du er tilvist frå fastlege og ikkje skal til kirurg, vil det bli sendt svar til fastlegen i løpet av 1-2 veker.

Ver merksam

Undersøkinga  gir ikkje risiko for komplikasjonar.

Arrangement

Eksterne kurs

Kontakt

Oppmøte

Brystdiagnostisk senter (BDS) ligg i 2. etasje.
Bruk inngangen på nordsida av sjukehuset.

 

Brystdiagnostisk senter (BDS) Ålesund
Telefon
70105700 eller 70105701
måndag - fredag 08:00 - 15:30
.
Postadresse
BDS, Helse Møre og Romsdal HF
Ålesund sjukehus
6026 Ålesund
Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Google maps)
Telefon
70105000
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og unge blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vil gjer for barn og unge som er pårørande

Endre/avbestille time

Skulle du ha behov for å endre time kan du ringe brystdiagnostisk senter på telefon 70 10 56 27 eller 70 10 56 00 mandag - fredag i tidsrommet 08:30 - 10:30 og 12:00 - 13:00. 

Det er viktig at du ringer så snart som råd dersom oppsett time ikkje passer. Unytta timar som ikkje er varsla blir fakturert. 

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Kart over sjukehusområdet, inkludert informasjon om parkering.

Biletet er klikkbart og gir større versjon (pdf).

 

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon finn du på pasientreiser.no.

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.