HELSENORGE

Videokonsultasjon NHN Delta

Ved konsultasjonar der fysisk undersøking ikkje er nødvendig, kan du få tilbod om å bruke videokonsultasjon. På denne sida finn du det du treng for å delta i videokonsultasjon. Det er viktig at du i god tid før avtalen les nøye gjennom informasjonen nedanfor.

Innleiing

Video er hensiktsmessig for mange typar konsultasjonar og målet er at du skal sleppe å dra til sjukehuset når det ikkje er nødvendig. Videokonsultasjon passar ikkje for alle, og ved behov  for undersøking eller inngrep, må du til sjukehuset. Spør behandlaren din om neste konsultasjon kan føregå på video.

Før

 


 1. For å kunne gjennomføre videokonsultasjon treng du smarttelefon, nettbrett eller pc/Mac med tilgang til kamera høgtalar og mikronfon. 
 2. Du treng  også stabilt internett og et eigna rom der du kan vere aleine. Rommet bør også ha godt lys slik at behandlaren din kan sjå deg godt. 
 3. Planlegg samtalen i rimeleg tid slik at samtalen i størst mogleg grad kan gjennomførast utan avbrot.
 4. Test lyd og bilete dagen før videokonsultasjonen ved å gå til delta.nhn.no og følg lenke for "Test lyd og bilde". Ring 72 57 40 00  om du treng teknisk hjelp etter først å ha testa sjølv (ope kl 08:30-15:00). Har du ikkje fått epost, eller må endre time, kontaktar du poliklinikken.

Under

 1. Ta fram mobil, nettbrett eller PC. Sørg for at enheten er lada og kobla til internett.
 2. Finn fram innkallinga i epost (evnt kalender)
 3. Trykk «Trykk HER for å starte videokonsultasjonen»
 4. Nettside med «Velkommen til videokonsultasjon» åpnes – Velg «Delta som pasient».
 5. Logg inn med «BankID» for sikker verifisering – vel du elektronisk identifisering med SMS kode må du verifisere deg til behandlar etterpå.
 6. Gi videoløysinga tilgang til mikrofon og kamera, og i nettleser.
 7. Du er no i venterommet – vent til behandlaren slepp deg inn i videokonsultasjonen.
 8. Snu telefon/nettbrett for å få større bilete.

Ofte stilte spørsmål

Du kan støte på utfordringar, dette er ei hjelpeside kor du kan finne svar under.  
Norske Helsenett har eigne hjelpesider - sjå om du finn løysing der. https://delta.nhn.no/hjelp

Behandlar er sein - eg sit i lobby

Forseinkingar kan oppstå på same måte som i vanleg poliklinikk. Vent 15 min før du ringer poliklinikken, sjå kontaktinfo i brev.

Eg finn ikkje innkallinga på e-post

Du får e-post ca kl 10.00 dagen før videokonsultasjonen som påminning. Søk eventuelt etter e-post - søkeord: HMR. Har du godtatt innkalling, ved å trykke ja, kan du og sjå i kalender på den dagen du har videokonsultasjon. Finn du den fortsatt ikkje må du ringe poliklinikk for å få tilsendt ny.

Eg får låg lyd på mobil

Eg høyrer ikkje behandlar. Skru opp lyden vha av volumtaster. Sjekk også at du ikkje har deaktivert lyd – ikon for høgtalar.

Kamera viser ikkje meg

Du har ikkje aktivert kamera. Om det er mobil må du trykke ein plass på skjermen og velge kameraikon for å aktivere.

Eg er tilkopla wifi, men får ikkje aktivert kamera

Du er truleg tilkopla eit offentleg nettverk med sikkerhetsinnstillingar som gjer at du dessverre ikkje får dele video, skru av wifi på mobilen og bruk mobildata.

Etter

Videokonsultasjoner er sidestilt med fysisk oppmøte hos behandlar. Du mottek evnt faktura for eigenandel som ved fysisk oppmøte.

Viss du har spørsmål, ta kontakt med den avdelinga du er innkalla til. Kontaktinformasjon finn du i innkallingsbrevet.

Kontaktinformasjon

Relaterte nyheiter

Relaterte artiklar

Fann du det du leita etter?